LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
Oude adviezen en commentaren

Advies Commissie van Wijzen:
Advies_Cie_van_Wijzen_Technology_Base_Twente20141030.pdf
Brief-LL-Toekomst-Vliegveld.pdf, brief aan de Commissie van Wijzen, 25 september 2014, over duurzame oplossingen.

Commentaar Herman Finkers, SAVT: Alweer_een_bedrijventerrein.pdf

Commentaar_Natuurmonumenten.pdf

Commentaar_UT.pdf


Ons oude voorstel in 2004, na de oprichting van de stichting:
Instelling van regionaal landschapspark Lonneker Land,
· met een status die bescherming geeft aan het gebied
· met een orgaan voor het overleg tussen de overheid en de andere stakeholders
· met een inrichtingscommissie voor het initiëren, propageren en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van kwaliteit en duurzaamheid


invulling_vliegveldVoorbeeld van indeling van het vliegveld