LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
Links
logoll


Groen Beraad en Natuur- en Milieuraad Enschede
http://www.natuurmilieu-enschede.nl
Lonneker Land, Stichting Lonnekerberg en Omgeving (STIL), en andere groepen in Enschede maken deel uit van Groen Beraad, gesprekspartner voor Enschede inzake het buitengebied.


Dorpsraad Lonneker
www.dorpsraadlonneker.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, Afdeling Enschede
De afdeling Enschede van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, is een afdeling van de landelijke KNNV.
www.knnv.nl/enschede. De afdeling heeft veel werkzaamheden binnen de MuseumFabriek (lezingen, excursies, collectievorming).
Leden van de vereniging met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, of die te bestuderen of te beschermen.
Voor de twee laatste bestaan er enkele werkgroepen.
De afdeling werkt samen met die in Hengelo bij het organiseren van excursies, zodat een breed scala aan activiteiten kan worden aangeboden.
Zie hiervoor ook de website
http://www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal/, in de agenda.

Landschap Overijssel
http://www.landschapoverijssel.nl

Lonneker
http://www.lonneker.nl

Natuur- en Milieuraad Hengelo
http://www.nmrhengelo.nl

STAWEL, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede
http://www.stawel.nl

Stichting Lonnekerberg, STIL
http://www.lonnekerberg.nl

Vereniging Behoud Hoge Boekel en Omgeving
http://www.hogeboekel.nl

Vereniging Behoud Twekkelo, VBT
http://www.twekkelo.nl

Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente, VOLT
http://www.volt-twente.nl

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
http://www.natuurmonumenten.nl

Natuur en Milieu Overijssel
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl